Jaarverslag 2018

D. Financieringen

Algemeen

Als gevolg van de, zeer lage (en zelfs negatieve) rentetarieven was het aantrekken van kasgeldleningen uitermate gunstig. Het aantrekken van (kas)geldleningen is door de Wet Fido echter beperkt tot de financieringsbehoefte van de gemeente. In 2018 is er geen behoefte geweest om financiële middelen aan te trekken.

ga terug