Jaarverslag 2018

A. Lokale heffingen

Algemeen

De paragraaf Lokale heffingen bevat op grond van de artikelen 10 en 26 van het Besluit begroting en verantwoording het volgende:

  1. Een overzicht van de gerealiseerde inkomsten.
  2. Het beleid ten aanzien van lokale heffingen.
  3. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen en inzicht in de ontwikkeling van de lokale lastendruk.
  4. Beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.
ga terug