Jaarverslag 2018

Programma 2 Sociaal domein

Algemeen

Het Sociaal domein omvat de onderdelen welzijn, zorg, gezondheid, vrijwillige inzet, mantelzorg, sport, cultuur, recreatie, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, onderwijs en werk en inkomen.
De verschillende deelprogramma’s en taken binnen dit domein worden in samenhang bezien vanuit een zo integraal mogelijke dienstverlening.
Belangrijke opdracht binnen het Sociaal domein is om de integrale samenhang en
samenwerking tussen de verschillende domeinen nog meer te versterken. Centraal staat
een integrale benadering die zich richt op:

  • Samenwerking en samenhang tussen algemene voorzieningen en inwonersinitiatieven.
  • Samenwerking en samenhang tussen algemene en maatwerkvoorzieningen onderling.

Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in nader onderzoek naar de verbetermogelijkheden van het
beheer en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties.

Verdeling over programmaonderdeel

Inkomsten Gerealiseerd

€ -15.147

Afwijking € -178

Uitgaven Gerealiseerd

€ 52.927

Afwijking € -500

Bedragen x € 1.000
Gerealiseerd € -149
Afwijking € -15
Gerealiseerd € 5.881
Afwijking € -66
Gerealiseerd € -3
Afwijking € -3
Gerealiseerd € 400
Afwijking € 5
Gerealiseerd € -653
Afwijking € 29
Gerealiseerd € 5.000
Afwijking € -195
Gerealiseerd € -703
Afwijking € -10
Gerealiseerd € 8.613
Afwijking € 409
Gerealiseerd € -900
Afwijking € -172
Gerealiseerd € 12.528
Afwijking € -255
Gerealiseerd € -12.738
Afwijking € -6
Gerealiseerd € 20.505
Afwijking € -399

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 52.927

34,5 %

Baten

€ 15.147

9,8 %

ga terug