Jaarverslag 2018

Grondslagen voor de verslaggeving, algemeen

Bij het samenstellen van de jaarrekening zijn de voorschriften zoals opgenomen in het besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten toegepast.

Verder is rekening gehouden met de gebruikelijke beginselen op het gebied van verslaggeving, zoals het voeren van een bestendige gedragslijn en het hanteren van het voorzichtigheids- en realisatiebeginsel.

ga terug