Jaarverslag 2018

Programma 1: Bestuurlijk domein

Algemeen

Het Bestuurlijk domein omvat de onderdelen bestuur, samenwerking, dienstverlening, economische zaken, veiligheid, vergunning en handhaving. Belangrijke opdrachten binnen dit domein zijn het intensiveren van zowel de regionale samenwerking als de digitale dienstverlening.
Daarnaast wordt een verdere ontwikkeling en invoering van de Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) verder ondersteund. Fysieke veiligheid en de veiligheidsbeleving van de inwoners vraagt continue aandacht en inzet van middelen.

Verdeling over programmaonderdeel

Inkomsten Gerealiseerd

€ -2.424

Afwijking € 4

Uitgaven Gerealiseerd

€ 8.513

Afwijking € -253

Bedragen x € 1.000
Gerealiseerd € -677
Afwijking € 0
Gerealiseerd € 2.438
Afwijking € -125
Gerealiseerd € -748
Afwijking € 63
Gerealiseerd € 1.103
Afwijking € -42
Gerealiseerd € -453
Afwijking € -18
Gerealiseerd € 671
Afwijking € -4
Gerealiseerd € -546
Afwijking € -42
Gerealiseerd € 4.301
Afwijking € -82

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 8.513

5,6 %

Baten

€ 2.424

1,6 %

ga terug