Jaarverslag 2018

H. Decentralisaties

Algemeen

Per 1 januari 2015 zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet in werking getreden. Gemeenten zijn hiermee verantwoordelijk voor nieuwe taken en bijbehorende bevoegdheden en gekorte financiën op het gebied van jeugd, zorg en werk & inkomen.
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de transformatie. De komende jaren blijft het Sociaal domein nog flink in beweging. Vanuit het Rijk worden nog maatregelen getroffen en wijzigingen ingevoerd in verband met de doorontwikkeling van het sociaal domein en de ambities van het nieuwe kabinet. Ook (boven)regionaal en lokaal liggen er ambities en plannen voor het beleid.

Bestuurlijk is er de wens om voor het Sociaal domein een integraal beleidsplan Sociaal domein te realiseren waarin de verschillende (beleids)onderdelen samenkomen. De fase waarin het Sociaal domein zich bevindt, vraagt om een inhoudelijk samenhangend en integraal plan waarin niet meer de transitie, decentralisatie en de transformatie centraal staan (het hoe) maar de maatschappelijke vraagstukken en de beoogde maatschappelijke effecten, de inhoud dus centraal staat (het wat).
Daarom zal in 2019 een integraal beleidsplan Sociaal domein worden geschreven, waarvan de transformatie onderdeel zal uitmaken.

ga terug