Jaarverslag 2018

B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Belastingcapaciteit

Het kengetal belastingcapaciteit geeft aan hoeveel ruimte de gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen. Dit wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. De woonlasten bestaan uit de onroerend zaakbelasting, de rioolheffing en de reinigingsheffing. De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten van meerpersoonshuishoudens te vergelijken met het landelijk gemiddelde en uit te drukken in een percentage. Met een uitkomst onder de 100% zit de gemeente derhalve onder het landelijk gemiddelde.